Slide thumbnail

Qbcal ProjectmanagementVoor succesvol begeleiden van uw project beschik ik over een breed pakket aan vaardigheden en inhoudelijke kennis, wat ik inzet om samen met het team tot een succesvolle afronding van uw project te komen. Een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen helpt mij bij maken van keuzen, ik weet wanneer het tijd is om in actie te komen of wanneer het beter is af te wachten.

Vaardigheden en kennis

Projectmethoden, instrumenten.

Qbcal ProjectmanagementProjectmatig creëren is een belangrijkste uitgangspunt, een “in beton gegoten” oplevermoment ook. Tijdens projectopdrachten maak ik gebruik van meerdere projectmethodieken en instrumenten, waaronder aansluiting van Prince2 op Agile methodieken. Belangrijk is dat de juiste methode aansluit bij de opdracht, het team en helpt het project tot het gewenste resultaat te brengen.

Qbcal Project RegieIn een prettige werkomgeving is een projectteam productiever. Hier voor zorgen vind ik belangrijk. Heldere communicatie, aanspreekbaar en bereikbaar zijn en respect voor elkaar is mijn basis. Duidelijke afspraken over de gewenste resultaten en de op te leveren producten met de opdrachtgever en deelnemers aan het project zorgen voor de hiervoor benodigde kaders. En altijd met aandacht voor en met vertrouwen in de professionals die deelnemen aan het project.

Werksfeer en werkomgeving

Projectleiding
EPD Dossier Medisch
EPD Dossier Verpleegkundig
Migratie HiX 6.1 zelfbouw naar
HiX 6.3 Standaard Content.
Projectleiding
Testperiode tot en met GoLive.
Afronding fase 2 upgrade Metavision 5 naar versie 6
PICU, Kindercardiologie en Neonatologie.
EPD Intensieve Zorg
Clustermanager HiX
Integrale testperiode tot en met GoLive.
Implementatie HiX 6.3 standaard content.
Acute zorg inclusief CSA.
Advies en implementatie
Beheerorganisatie HiX 6.3 standaard content

Lees Meer

Implementatie Standaard Content
Ruim 300 PDMS werkplekken

Erasmus MC - Sophia

PDMS

Chipsoft HiX 6.1

Projectmanagement

EPD en Life Support Data Management

Functionele Implementatie Microsoft 365
Teams Consolidatie.

Erasmus MC - Sophia

Adoptie Microsoft Teams

Projectmanagement

Migreren en uitfaseren zelfontwikkelde IAM software
met hoge integratie in decentrale en centrale
applicaties.

Erasmus MC - Sophia

Migreren - Uitfaseren IAM tool

Projectmanagement

MUSE

ECG Management

Identity Acces Management

PDMS (IC-OK) en CTG (verloskunde) implementaties

12+ EPD Implementaties

Projectmanagement

Details en meer projecten op